Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest:
  P.U.P.H. MEDPOL,
  ul. Gorzowska 12, 66-432 Baczyna
  Zakład Produkcyjny:
  ul. Chrobrego 44, 66-450 Lubno
  Tel./Fax: +48 95 720-28-12
  NIP: PL 599-000-61-96
  www.medpol.co
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  Realizacji umów i zamówień
  Kontrolnych i marketingowych.
  Nadzoru finansowego nad realizacją umowy, regulowania zobowiązań, windykacji należności.
  Obsługi i rozpatrywania reklamacji.
  Obsługi postepowań sądowych.
  Prowadzenia korespondencji – udzielenia odpowiedzi na zapytania uprawnionych służb i podmiotów.
  Przygotowania umów, zawierania umów, realizacji zawartej umowy lub zlecenia.
  Przygotowywania, wydawania i ewidencjonowania pełnomocnictw.
  Raportowania usług.
  Realizacji działań audytowych i kontrolnych.
  Reprezentowania Spółki w postępowaniach pozasądowych, konsultacji i wydawania opinii prawnych.
  Ustalenia praw do danego obiektu.
  Weryfikacji i zapewnienia niezbędnych uprawnień oraz kwalifikacji wymaganych przepisami prawa.
  Weryfikacji statusu kontrahenta w ramach kontroli finansowej.
  Weryfikacji tożsamości odbierającego zamówienie.
  Weryfikacji wniosków zakupowych, przetargowych.
  Wniesienia wadium do przetargu.
  Zarządzania uprawnieniami, dostępem do systemów teleinformatycznych i pomieszczeń.
  Zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.na podstawie art. 6 RODO (UE):

  • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  • Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 • Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: 

  Firmy świadczące usługi teleinformatyczne.
  Firmy świadczące usługi Bankowe.
  Firmy świadczące usługi ubezpieczeniowe.
  Firmy świadczące usługi doradztwa.
  Firmy świadczące usługi audytorskie.
  Urzędy Administracji Publicznej.
  Organy ściągania.
  Organy Państwowe.
  Organy Administracji Wojskowej.
  Instytucje nadzorujące.
  Organy egzekucyjne.
  Organy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, dla których planowany czas retencji wynosi odpowiednio od 1 do 10 lat.
  Planowany termin zakończenie przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami umowy.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), które wykonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych oraz brak możliwości podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy.

3085

Back to Top